Oogtest helpt bij vaststellen van alzheimer

bron: Algemeen Dagblad 14-7-2014

Met een simpele oogtest kunnen artsen vaststellen of iemand een vroeg stadium van alzheimer heeft. Onderzoeken daarnaar zijn het afgelopen weekend gepresenteerd op een internationaal alzheimercongres in Kopenhagen.

De artsen kijken in het netvlies en de ooglens naar de aanwezigheid van het beta-amyloïd-eiwit, dat klontjes vormt in de hersenen en een van de belangrijkste indicatoren van alzheimer is. Hetzelfde eiwit hoopt zich ook op in de ogen.

Wetenschappers benadrukken dat aanvullend onderzoek nodig is, maar zijn blij met de eerste resultaten. De ziekte van Alzheimer beschadigt het brein jaren voordat zich symptomen voordoen. Daardoor beginnen patiënten vaak te laat met de behandeling.

Lees meer: Oogtest helpt bij vaststellen van alzheimer

Belangrijk bericht: juiste banknummer van de VOVZ!

U heeft het verzoek ontvangen om de jaarcontributie 2014 over te maken.

Helaas is er een fout ingeslopen bij vermelding IBAN: het nummer klopt wel, alleen moet er na ING nog een B geplaatst worden.

Het juiste IBAN-nummer is: NL85INGB0000138946.

Ik hoop dat u zo de contributie voor 2014 kunt overmaken,

Met vriendelijke groet,

Annelies Frankfoorder
secretaris VOVZ

18 blinde ogen door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn helaas 3 tieners tussen de 13 en 15 jaar blind aan één oog geworden en 15 volwassenen van boven de 18 jaar. Van de in totaal 18 blinde ogen zijn inmiddels 10 ogen compleet verwijderd. 50% van alle slachtoffers is 20 jaar of jonger.

Deze jaarwisseling is voor de zesde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels geregistreerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk, en het uitblijven van een daling daarvan ondanks intensieve voorlichting en het actief promoten van de vuurwerkbril, is het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord.

Lees meer: 18 blinde ogen door vuurwerk