Oogletsel door vuurwerk

65% van de letsels wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. 45% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 32% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en in 13 gevallen is het letsel dusdanig ernstig, dat deze mensen blind zijn geworden aan één oog. 5 ogen zijn inmiddels volledig verwijderd. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen - voor de twaalfde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.  

Lees meer: Oogletsel door vuurwerk

Notulen Algemene Ledenvergadering 1 nov 2019

Notulen van de 31ste Algemene Ledenvergadering VOVZ. 

Datum:                                1 november 2019

Locatie:                                Koninklijke Visio Den Haag

 

Lees meer: Notulen Algemene Ledenvergadering 1 nov 2019

Zeldzame ziekte - Pseudoxanthoma elasticum (PXE)

PXE is een zeldzame, recessief erfelijke aandoening waarbij de huid, ogen en het vaatstelsel kunnen worden aangetast. Door een fout in het ABCC6-gen ontstaan er verkalkingen in diverse bindweefsels. De symptomen zijn o.a. specifieke huidafwijkingen, ‘etalagebenen’, maagklachten, visusklachten en een verhoogde kans op TIA’s en herseninfarcten. Met name elastische vezels  zijn gevoelig voor deze verkalkingen. In het oog is dat het Membraan van Bruch. 

Lees meer: Zeldzame ziekte - Pseudoxanthoma elasticum (PXE)