Wereld Glaucoomweek 2020

                 

Van 8 tot en met 14 maart 2020 is het Wereld Glaucoomweek. In deze week vragen ervaringsdeskundigen en professionals aandacht voor de oogaandoening glaucoom en voor de risico’s daarop. Oogvereniging Glaucoom, ziekenhuizen en optiekzaken bundelen hun krachten en geven voorlichting in heel Nederland. 

Glaucoom is een sluipende oogaandoening die zonder behandeling kan leiden tot een blijvende vermindering van het gezichtsveld en zelfs blindheid. Omdat dit sluipend verloopt merken mensen met glaucoom hier in eerste instantie niets van. 

Lees meer: Wereld Glaucoomweek 2020

Zinnige Zorg - Maculadegeneratie en Cataract

                                                                                                                                                                 

Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Zorginstituut Nederland adviseert o.a. over de inhoud van het basispakket en bevordert de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg. Dat doen ze door de zorg systematisch door te lichten. Nadat een onderwerp gekozen is, gaat dat in vier opeenvolgende fasen:

1 Screening

2 Verdieping

3 Implementatie

4 Evaluatie. 

Uit het conceptrapport Systematische Analyse van Ziekten van het Oog zijn de volgende 2 onderwerpen uitgekozen: maculadegeneratie en cataract. Uit de screeningsfase bleek dat deze op dit moment de beste mogelijkheden bieden om de zorg te verbeteren. Dit doet het Zorginstituut niet alleen. Zij benaderen daarbij alle betrokken partijen. Zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen en zorgverzekeraars. De VOVZ is, als beroepsvereniging van zorgprofessionals, ook benaderd om deel te nemen.

De eerste bijeenkomst van de verdiepingsfase maculadegeneratie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het doel van de avond was om met elkaar de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden te benoemen en prioriteren. Daar zijn de volgende 3 hoofdpunten uitgekomen: 

Lees meer: Zinnige Zorg - Maculadegeneratie en Cataract

Cursus Uveïtis voor beginners

Op het NOG organiseert de NUW (Nederlandse Uveïtis Werkgroep)  een cursus ‘Uveïtis voor beginners’ op  2 april. Deze cursus is ook uitermate geschikt voor TOA’s, verpleegkundigen ea.

Hoewel uveïtis een weinig voorkomende oogheelkundige aandoening is zien we dit toch regelmatig in de oogheelkundige praktijk. Uveïtis is vaak niet alleen een aandoening van het oog maar kan in verband staan met een systemische aandoening. 

Deze cursus biedt een unieke kans om door middel van 9 korte presentaties in vogelvlucht kennis op te doen van de diagnose, onderzoek, imaging, behandeling en complicaties van uveïtis. 

Hierna zal door middel van uitdagende casuïstiek uw opgedane kennis beproefd worden.

Lees meer over het programma:

 

Lees meer: Cursus Uveïtis voor beginners