Medicijnwisselingen zonder medische noodzaak

Er is al jaren een beleid van substitutie van medicijnen. Wat gebeurt daar en waarom? Patiënten krijgen bij de apotheek verschillende varianten van een voorschrift. Wat levert dit op? In hoeverre is dit wenselijk en heeft dit consequenties? 

Als voorbeeld glaucoommedicatie. Mogelijk zijn extra oogdrukcontrole’s nodig of ontstaan er problemen met overgevoeligheid voor verschillende conserveermiddelen.Een andere verpakking of hulpmiddel kan de toediening of therapietrouw negatief beïnvloeden, zoals bij oogdruppelflesjes.In bepaalde gevallen (niet alleen oogheelkundig) moet geneesmiddelsubstitutie vermeden worden, is daarom het advies. 

Elk jaar worden bijna een miljoen patiënten één of meermalen zonder medische reden omgezet op een ander merk medicijn. Zij krijgen dan een andere variant van het medicijn dan de arts voorgeschreven heeft. Dat kan gevolgen hebben. Dit kunnen zowel subjectieve gevolgen zijn, maar ook meetbare gevolgen. Patiënten hebben hierdoor soms extra  medische onderzoeken nodig. 

Lees meer: Medicijnwisselingen zonder medische noodzaak

Toename myopie in het nieuws

Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn: de media hebben uitgebreid aandacht besteed aan de toename van myopie bij de jongere generatie. Op de website van Eenvandaag stond de stelling: “Helft van twintigers is bijziend” Feit of Fictie. Het NRC kopte op de voorpagina: “Tienduizenden dreigen blind te worden”. En ook RTL nieuws en het NOS journaal hadden een item opgenomen. Het acht uur journaal opende zelfs met dit onderwerp.

Pittige taal en onderbouwd door recente onderzoeken van onder andere prof. Dr. Caroline Klaver. Hoewel niet alle studies het erover eens zijn dat veel lezen en kijken op smartphones en tablets de hoofdreden is van de wereldwijde toename van myopie. 

Lees meer: Toename myopie in het nieuws

Terugblik 29e VOVZ symposium

Met veel plezier en een tevreden gevoel kijken wij, de organisatoren van het symposium en het bestuur van de VOVZ, terug op 3 november vorig jaar.

Voor het eerst in ons bestaan werd het symposium in Zwolle gehouden, wat door diverse leden uit deze omgeving en uit het noorden van het land werd gewaardeerd.Odeon, de schouwburg in het centrum van Zwolle met haar karakteristieke uitstraling, bood het decor voor een in alle opzichten geslaagde dag.

De grote opkomst van ruim 250 deelnemers, zorgde er voor dat de workshops en de plenaire sessies druk werden bezocht.

Aangenaam verrast zijn wij door het feit dat door vele bezoekers een evaluatie formulier is ingevuld en de waardering voor ons symposium gemiddeld op een score van 8 uitkwam.Een hele uitdaging om dat te verbeteren in 2018, maar wij gaan daar zeker ons best voor doen!

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2018 alweer begonnen en wij hebben er vertrouwen in dat het programma net zo boeiend en interessant zal zijn als afgelopen jaar.

Je kunt het symposium opnieuw beleven door via onze website www.vovz.nl onze foto reportage te bekijken.De voordrachten en de presentaties staan nog niet op de website, dit zal zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Wij hopen jullie allen dit jaar weer te mogen begroeten en houden jullie op de hoogte van de nog te bepalen datum locatie.