Houd de lijn vrij !

HOUD DE LIJN VRIJ!  

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Helaas weten veel ziende mensen niet waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. 

Lees meer: Houd de lijn vrij !

Medicijnwisselingen zonder medische noodzaak

Er is al jaren een beleid van substitutie van medicijnen. Wat gebeurt daar en waarom? Patiënten krijgen bij de apotheek verschillende varianten van een voorschrift. Wat levert dit op? In hoeverre is dit wenselijk en heeft dit consequenties? 

Als voorbeeld glaucoommedicatie. Mogelijk zijn extra oogdrukcontrole’s nodig of ontstaan er problemen met overgevoeligheid voor verschillende conserveermiddelen.Een andere verpakking of hulpmiddel kan de toediening of therapietrouw negatief beïnvloeden, zoals bij oogdruppelflesjes.In bepaalde gevallen (niet alleen oogheelkundig) moet geneesmiddelsubstitutie vermeden worden, is daarom het advies. 

Elk jaar worden bijna een miljoen patiënten één of meermalen zonder medische reden omgezet op een ander merk medicijn. Zij krijgen dan een andere variant van het medicijn dan de arts voorgeschreven heeft. Dat kan gevolgen hebben. Dit kunnen zowel subjectieve gevolgen zijn, maar ook meetbare gevolgen. Patiënten hebben hierdoor soms extra  medische onderzoeken nodig. 

Lees meer: Medicijnwisselingen zonder medische noodzaak

Save the date: VOVZ-symposium op vrijdag 2 november 2018

Op vrijdag 2 november 2018 vindt het jaarlijkse VOVZ-symposium plaats. Reserveert u deze datum vast in uw agenda?

Het symposium vindt wederom plaats in schouwburg Odeon in Zwolle. Meer informatie volgt op een later moment.