Operatiemedewerker cataractchirurgie

  

Met de keuze voor de opleiding van operatiemedewerker cataractchirurgie kies je voor het werken in een actieve leeromgeving met veel ontwikkelingen op het gebied van technieken en methoden. De operatiemedewerker cataractchirurgie vervult hierbij een belangrijke rol. Het is niet alleen de techniek die op de voorgrond staat, ook het omgaan met patiënten en collega's van diverse disciplines is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het is daarom noodzakelijk dat je zelfstandig werkzaamheden kunt verrichten, maar daarbij de zorgvuldigheid niet uit het oog verliest.
Lees meer >>