Leergang oogheelkunde

De Leergang is ontwikkeld voor deelnemers op verzorgend of verpleegkundig niveau. In 15 modules komen alle aspecten van de oogheelkunde aan bod, maar ook onderwerpen als patiëntenvoorlichting en nazorg. Elk jaar in september gaat de Leergang van start. Elke 3 weken op woensdagavond van 16.30 tot 19.30 uur krijgen de deelnemers les. Zij bereiden zich vooraf voor via e-learning. Daarnaast volgen de deelnemers stages in Het Oogziekenhuis en voeren zij een groepsopdracht uit. De opleiding wordt afgerond met een kennistoets.
Lees meer >>