Geen VOVZ scholing tijdens alternatief NOG 2020

 

Begin maart moesten wij helaas berichten dat het NOG jaarcongres en daarmee ook de VOVZ workshops van 2 april niet door konden gaan i.v.m. de coronamaatregelen. Verplaatsing van het NOG congres naar begin september inclusief VOVZ workshops leek toen nog een optie.

Door de voortdurende onzekere situatie rond COVID-19 krijgt het NOG congres dit jaar een andere invulling, waarbij deelname alleen mogelijk is voor NOG leden.

Tot onze spijt moeten we daarom melden dat de VOVZ scholing tijdens het NOG daarmee komt te vervallen.

Wij beraden ons op alternatieven voor deze workschops en gaan er vooralsnog vanuit dat ons eigen VOVZ symposium op 6 november door kan gaan.