Zinnige Zorg - Maculadegeneratie en Cataract

                                                                                                                                                                 

Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Zorginstituut Nederland adviseert o.a. over de inhoud van het basispakket en bevordert de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg. Dat doen ze door de zorg systematisch door te lichten. Nadat een onderwerp gekozen is, gaat dat in vier opeenvolgende fasen:

1 Screening

2 Verdieping

3 Implementatie

4 Evaluatie. 

Uit het conceptrapport Systematische Analyse van Ziekten van het Oog zijn de volgende 2 onderwerpen uitgekozen: maculadegeneratie en cataract. Uit de screeningsfase bleek dat deze op dit moment de beste mogelijkheden bieden om de zorg te verbeteren. Dit doet het Zorginstituut niet alleen. Zij benaderen daarbij alle betrokken partijen. Zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen en zorgverzekeraars. De VOVZ is, als beroepsvereniging van zorgprofessionals, ook benaderd om deel te nemen.

De eerste bijeenkomst van de verdiepingsfase maculadegeneratie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het doel van de avond was om met elkaar de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden te benoemen en prioriteren. Daar zijn de volgende 3 hoofdpunten uitgekomen: 

 

Tijdige en herhaaldelijke communicatie en voorlichting

 • prognose en toekomstperspectief
 • de rol van voeding in de preventie van MD
 • revalidatie, ondersteuning en hulpmiddelen
 • follow-up bij droge MD

Diagnostiek

 • tijdige en correcte diagnosestelling in eerste en/of tweede lijn
 • capaciteit en bevoegdheden van diverse discipline binnen de oogzorg
 • ervaring en kennis van optometristen in diverse settingen
 • vergoedingen en kosten binnen de eerste lijn
 • verwijzing via de huisarts
 • adequaat gebruik van OCT in eerste lijn

Behandeling met anti VEGF injecties

 • intervallen tussen injecties
 • keuze en beschikbaarheid van geneesmiddelen
 • praktijkvariatie (wisselen van injectiemiddelen en aantal injecties)
 • stoppen van behandeling met anti-VEGF)

De VOVZ is betrokken bij de klankbordgroep communicatie. De onderzoeksvragen worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Het is mogelijk dat wij jullie actief zullen benaderen om input te geven, zodat de geluiden vanuit het werkveld meegenomen worden in het proces. In de zomer van 2020 moet de volgende fase zijn afgerond. Wij blijven betrokken en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor wie meer wil lezen:

Het conceptrapport Systematische Analyse Ziekten van het Oog is na te lezen op https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/08/27/zinnige-zorg---rapport-screeningsfase-ziekten-van-het-oog

BRON: www.zorginstituut, conceptrapport Systematische Analyse Ziekten van het Oog, verslag bijeenkomst 3 december 2019