Oogletsel door vuurwerk

65% van de letsels wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. 45% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 32% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en in 13 gevallen is het letsel dusdanig ernstig, dat deze mensen blind zijn geworden aan één oog. 5 ogen zijn inmiddels volledig verwijderd. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen - voor de twaalfde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.  

 

"Legaal vuurwerk veroorzaakt 65% van de oogletsels. Vuurwerk in handen van de consument is dan ook altijd te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk", aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

 

Oogletsels

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/2018

2018/ 2019

2019 / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënten

259

308

251

217

271

245

210

160

176

120

132

168

Zelfafstekers

109

148

126

108

158

147

98

95

95

72

76

93

Omstanders

150 (58%)

160 (52%)

125 (50%)

109 (50%)

113 (42%)

98 (40%)

112 (53%)

65 (41%)

81 (46%)

48 (40%)

56 (42%)

75 (45%)

Aantal ogen

309

358

307

256

331

311

268

200

224

157

176

226

Niet blijvend letsel

203

242

190

151

227

213

171

127

144

98

111

154

Blijvend letsel

106 (34%)

116 (32%)

117 (38%)

105 (41%)

104 (31%)

98 (32%)

97 (36%)

73 (37%)

80 (36%)

59 (38%)

65 (37%)

72 (32%)

Visusverlies

44

51

36

59

57

55

31

29

37

23

11

27

Blinde ogen

20

22

16

21

25

20

10

15

19

11

10

13

Verwijderd

14

9

7

9

8

10

6

1

5

5

2

5

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Onderverdeling legaal / illegaal / vuurwerk

Legaal vuurwerk

109 (64,9 %)

Illegaal vuurwerk

16 (9,5 %)

Onbekend

43 (25,6 %)

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het wederom stijgende aantal slachtoffers door vuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

 Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Naast de tienduizenden particulieren die zich in de eerste week van 2020 hebben aangesloten, hebben ook onder andere Zorgverzekeraars Nederland, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, het BovenIJ ziekenhuis en de SAZ Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (Vereniging van 28 regionale ziekenhuizen) zich aangesloten.   

Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het algehele consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

*cijfers tot 7 jan 2020

bron:persbericht NOG, Maaike Philogirl