Uitnodiging voor de 30e algemene ledenvergadering VOVZ op vrijdag 2 november 2018

Het bestuur van de VOVZ nodigt alle leden van harte uit deel te nemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). De notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en het financieel jaarverslag zullen tijdens de vergadering worden uitgedeeld.

Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.