Houd de lijn vrij !

HOUD DE LIJN VRIJ!  

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Helaas weten veel ziende mensen niet waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. 

De verenigde belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking in Nederland hebben in de week van 9 t/m 16 April aandacht gevraagd voor het vrijhouden van geleidelijnen. Deze geribbelde tegels in het straatbeeld zijn bedoeld om mensen die blind of slechtziend zijn te helpen hun weg te vinden van A naar B. Wanneer obstakels op de geleidelijn staan, zoals fietsen, koffers, reclameborden of mensen, levert dat veel hinder en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruiker. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt erdoor beperkt. Over staat lopen zonder goed zicht is al lastig genoeg en wordt op deze manier onnodig, uiteraard onbedoeld, extra moeilijk gemaakt. De boodschap luidt dan ook: Houd de lijn vrij! 

In de campagneweek zijn flyers uitgedeeld en stickertegels geplaatst met als symbool een figuur met een taststok die over een geleidelijn loopt met het woord ‘vrijhouden’  ernaast.

 

Ton van Weerdenburg, Oogvereniging:“We horen het vaak: mensen die blind of slechtziend zijn en gedesoriënteerd raken doordat fietsen, terrasmeubilair of bijvoorbeeld reclameborden op geleidelijnen staan. De omgeving kan nog zo toegankelijk zijn ingericht met geleidelijnen, als de lijn geblokkeerd is kunnen mensen hem niet gebruiken. Met deze campagne willen we graag dat ziende mensen zich ervan bewust worden dat er geleidelijnen op de grond liggen en willen we laten zien waar deze voor dienen.”  

Campagnevideo’s zien? Kijk op www.houddelijnvrij.nl