Terugblik 29e VOVZ symposium

Met veel plezier en een tevreden gevoel kijken wij, de organisatoren van het symposium en het bestuur van de VOVZ, terug op 3 november vorig jaar.

Voor het eerst in ons bestaan werd het symposium in Zwolle gehouden, wat door diverse leden uit deze omgeving en uit het noorden van het land werd gewaardeerd.Odeon, de schouwburg in het centrum van Zwolle met haar karakteristieke uitstraling, bood het decor voor een in alle opzichten geslaagde dag.

De grote opkomst van ruim 250 deelnemers, zorgde er voor dat de workshops en de plenaire sessies druk werden bezocht.

Aangenaam verrast zijn wij door het feit dat door vele bezoekers een evaluatie formulier is ingevuld en de waardering voor ons symposium gemiddeld op een score van 8 uitkwam.Een hele uitdaging om dat te verbeteren in 2018, maar wij gaan daar zeker ons best voor doen!

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2018 alweer begonnen en wij hebben er vertrouwen in dat het programma net zo boeiend en interessant zal zijn als afgelopen jaar.

Je kunt het symposium opnieuw beleven door via onze website www.vovz.nl onze foto reportage te bekijken.De voordrachten en de presentaties staan nog niet op de website, dit zal zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Wij hopen jullie allen dit jaar weer te mogen begroeten en houden jullie op de hoogte van de nog te bepalen datum locatie.