Algemene ledenvergadering: 3 november 2017 (tijdens symposium)

Tijdens het VOVZ-symposium van 3 november 2017 vindt tevens de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Voor leden die het symposium niet willen bezoeken maar wel aanwezig willen zijn wordt een regeling getroffen. Hier wordt u nader over geïnformeerd.