Hulp voor slechtziende moeder via Facebook

Door het verspreiden van een filmpje van hun moeder op internet krijgt een slechtziende Hoogvlietse nu toch hulp. De 60-jarige patiënte moest na het ontslag uit het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam naar huis, omdat ze nergens anders terecht kon. Hierop legden haar wanhopige kinderen vast hoe slecht hun moeder eraan toe was. Ik zei tegen de arts: 'We moeten praten over mensen, niet over geld'

Op het filmpje, dat 800.000 keer is bekeken, is te zien hoe de vrouw minutenlang probeert de SOS-telefoon uit haar tas te pakken. Hiermee zou ze alarm moeten slaan, als er iets aan de hand is. 

Dochter Joyce Visser: ,,Het filmpje is exemplarisch voor meer mensen die zorg nodig hebben. Ikazia ontsloeg mijn moeder vorige week donderdag, nadat ze was uitbehandeld. Vrijdag bleek dat thuisblijven onverantwoord en levensgevaarlijk was. Er was geen tijd meer voor verplichte doorverwijzing en om dan 112 te bellen is ook wat. De familie heeft haar dit weekend goed opgevangen in haar 55-plus flatje. Ze heeft continue zorg nodig."

Opvangen
Zorgcentra wilden haar moeder niet opvangen, stelt Visser. ,,Te weinig plek, niet specialistisch genoeg, een verzorgingshuis voor zeer slechtzienden dat geen mensen met deze hersenaandoening aanneemt en vice versa, alle argumenten kwamen voorbij. Dat mijn moeder niet wil weten dat ze waarschijnlijk autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA) heeft, speelt mee. Voor onderzoek daartoe verleent ze geen medewerking. Daardoor mist ze een belangrijk stempeltje voor zorginstellingen. ADCA is een zeldzame erfelijke hersenaandoening, die mijn opa ook had,'' vertelt Joyce. ,,Door bezuinigingen zijn er gaten in het vangnet ontstaan. Ik zei tegen de arts: 'We moeten praten over mensen, niet over geld'.''

Bij het zien van het filmpje kwam een medewerker van zorgkoepel Argos in actie. Maandag kreeg de vrouw een doorverwijzing van de huisarts en zocht Argos naarstig naar tijdelijk opvang. ,,Daar zijn we blij mee", aldus Visser. ,,Mijn moeder is door onze rigoureuze methode met het filmpje toch geholpen."

Een woordvoerder van Ikazia stelt: ,,We zijn in goed overleg met de familie die er ook op wijst dat ons geen verwijt kan worden gedaan. Inhoudelijk gaan we niet in op individuele patiënten."