18 blinde ogen door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn helaas 3 tieners tussen de 13 en 15 jaar blind aan één oog geworden en 15 volwassenen van boven de 18 jaar. Van de in totaal 18 blinde ogen zijn inmiddels 10 ogen compleet verwijderd. 50% van alle slachtoffers is 20 jaar of jonger.

Deze jaarwisseling is voor de zesde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels geregistreerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk, en het uitblijven van een daling daarvan ondanks intensieve voorlichting en het actief promoten van de vuurwerkbril, is het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord.

Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het NOG: "Het aantal blinde ogen is dit jaar gedaald van 25 naar 18, maar dit blijft vanzelfsprekend zeer slecht nieuws. Voor al deze mensen geldt dat zij hun werk niet meer kunnen doen, ander werk moeten zoeken of in het geval van de jongeren hun droombaan niet meer kunnen verwezenlijken. Mag traditioneel consumentenvuurwerk voor zoveel blijvend letsel zorgen?".

Oogletsels

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012 / 2013

2013 / 2014*

 

 

 

 

 

 

 

Patiënten

268

307

251

217

271

236

Zelfafstekers

116

146

126

108

158

140

Omstanders

152 (57%)

161 (52%)

125 (50%)

109 (50%)

113 (42%)

96 (41%)

Aantal ogen

315

356

307

256

331

302

Niet blijvend letsel

216

241

190

151

227

211

Blijvend letsel

99 (31%)

115 (32%)

117 (38%)

105 (41%)

104 (31%)

91 (30%)

Visusverlies

47

53

36

59

57

51

Blinde ogen

24

25

16

21

25

18

Verwijderd

15

9

7

9

8

10

Bij 51 ogen is sprake van visusverlies: dit varieert van permanent verminderd gezichtsvermogen tot een volledig blind oog.

Nederlandse oogartsen: verbod consumentenvuurwerk na zesde jaar registreren op zijn plaats

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij tegen het afsteken van vuurwerk door consumenten zijn. Als alternatief wordt de voorkeur gegeven aan openbare vuurwerkshows georganiseerd door bijvoorbeeld de lokale gemeentelijke overheden en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk, is het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord.