Safe the date - VOVZ symposium 16 april 2021

 

VOVZ symposium verzet van 6 november 2020 naar vrijdag 16 april 2021

Dit jaar zou het eigen VOVZ symposium plaatsvinden op vrijdag 6 november. Door alle corona maatregelen en onzekerheden hebben wij in goed overleg besloten het symposium te verplaatsen naar vrijdag 16 April 2021.

De locatie blijft hetzelfde: het Gooiland, Hilversum. We hopen van harte jullie daar weer persoonlijk te ontmoeten.

Verdere informatie volgt later.

 

 

 

E-health in de oogheelkunde - visus en refractietesten

                                                                                                                                                                               

Wie op internet op zoek gaat naar manieren om zelf de visus te meten, komt vele mogelijkheden tegen. Naast apps en online programma’s met namen als Peek Acuity, EyeXam, Visual Acuity Test, EyeQue en easee  bieden ook bv Oogfonds Nederland en Zeiss online oogtesten aan. 

De coronacrisis heeft op vele vakgebieden technologische ontwikkelingen laten zien. Waar men eerst terughoudend of simpelweg technologisch nog niet zo ver was, blijkt Nederland nu toch thuis te kunnen werken, online te vergaderen en telefonische consulten toe te kunnen passen. 

Niet alleen de afgelopen maanden waren een puzzel, ook de komende tijd is het een uitdaging om goede zorg te kunnen bieden. We zijn nog maar net aan het zogenoemde ‘stuwmeer’ begonnen. Voor veel patiënten is het (nog) niet mogelijk of wenselijk om voor oogzorg naar ziekenhuis of kliniek te gaan. Maakt de digitale visus-test nu ineens een grote stap voorwaarts in toepassing en acceptatie? 

Lees meer: E-health in de oogheelkunde - visus en refractietesten

Geen VOVZ scholing tijdens alternatief NOG 2020

 

Begin maart moesten wij helaas berichten dat het NOG jaarcongres en daarmee ook de VOVZ workshops van 2 april niet door konden gaan i.v.m. de coronamaatregelen. Verplaatsing van het NOG congres naar begin september inclusief VOVZ workshops leek toen nog een optie.

Door de voortdurende onzekere situatie rond COVID-19 krijgt het NOG congres dit jaar een andere invulling, waarbij deelname alleen mogelijk is voor NOG leden.

Tot onze spijt moeten we daarom melden dat de VOVZ scholing tijdens het NOG daarmee komt te vervallen.

Wij beraden ons op alternatieven voor deze workschops en gaan er vooralsnog vanuit dat ons eigen VOVZ symposium op 6 november door kan gaan.