Geen VOVZ scholing tijdens alternatief NOG 2020

 

Begin maart moesten wij helaas berichten dat het NOG jaarcongres en daarmee ook de VOVZ workshops van 2 april niet door konden gaan i.v.m. de coronamaatregelen. Verplaatsing van het NOG congres naar begin september inclusief VOVZ workshops leek toen nog een optie.

Door de voortdurende onzekere situatie rond COVID-19 krijgt het NOG congres dit jaar een andere invulling, waarbij deelname alleen mogelijk is voor NOG leden.

Tot onze spijt moeten we daarom melden dat de VOVZ scholing tijdens het NOG daarmee komt te vervallen.

Wij beraden ons op alternatieven voor deze workschops en gaan er vooralsnog vanuit dat ons eigen VOVZ symposium op 6 november door kan gaan.

 

Oogmedicatie voor 1.8 miljoen mensen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2019 aan 1,8 miljoen verschillende mensen in totaal 5,8 miljoen keer een geneesmiddel dat wordt toegepast bij een oogaandoening. Kunsttranen telden de meeste gebruikers: bijna driekwart miljoen. Aan ruim 350.000 mensen werd het antibio-ticum chlooramfenicol voor het oog verstrekt, merendeels in de vorm van een zalf. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

 

Lees meer: Oogmedicatie voor 1.8 miljoen mensen

Wereld Glaucoomweek 2020

                 

Van 8 tot en met 14 maart 2020 is het Wereld Glaucoomweek. In deze week vragen ervaringsdeskundigen en professionals aandacht voor de oogaandoening glaucoom en voor de risico’s daarop. Oogvereniging Glaucoom, ziekenhuizen en optiekzaken bundelen hun krachten en geven voorlichting in heel Nederland. 

Glaucoom is een sluipende oogaandoening die zonder behandeling kan leiden tot een blijvende vermindering van het gezichtsveld en zelfs blindheid. Omdat dit sluipend verloopt merken mensen met glaucoom hier in eerste instantie niets van. 

Lees meer: Wereld Glaucoomweek 2020